LOGO skovlystvej

Skovlyst Vejlags medlems information

Generalforsamling

Indvarsling 2019

Indvarsling 2021

Indvarsling 2022

Vejlagets ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 12. juni kl. 10:00 på Terrassen på Fællesarealet

Vedtægter for Skovlyst Vejlag


Vejlagets navn er Skovlyst Vejlag. Dets medlemsområde er de i deklarationen tinglyst den 23. januar 1976 omhandlende ejendomme. Vejlagets hjemsted er Sydfalster Kommune

Bestyrelsens beretning

Beretning 2019-20

Beretning 2020-21

Beretning 2021-22

Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her på Terassen til den årlige generalforsamling.

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2022

Referat af VEJLAGETS ordinære generalforsamling lørdag i juni kl. 10:00 på ’’Terrassen” på Fællesarealet. 

Tinglyst Deklaration

Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område omfattende en del af matr.nr. 8-a, Bøtø By, Væggerløse Sogn, Sydfalster Kommune.

Ekstraordinær infomation

Normalt indkalder vi til en arbejdslørdag og Vejlagets ordinære Generalforsamling på denne tid. Bestyrelsen har i år at udsætte generalforsamlingen grundet Corona-krisen.