LOGO skovlystvej

Skovlyst Vejlags medlems information

Generalforsamling

Indvarsling 2019

Indvarsling 2021

Indvarsling 2022

Indvarsling 2023

Indvarsling 2024

Vejlagets ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 8. juni
kl. 10:00 på Terrassen på Fællesarealet

Vedtægter for Skovlyst Vejlag


Vejlagets navn er Skovlyst Vejlag. Dets medlemsområde er de i deklarationen tinglyst den 23. januar 1976 omhandlende ejendomme. Vejlagets hjemsted er Sydfalster Kommune

Bestyrelsens beretning

Beretning 2019-20

Beretning 2020-21

Beretning 2021-22

Beretning 2022-23

Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her på Terassen til den årlige generalforsamling.

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2022

Referat generalforsamling 2023

Referat af VEJLAGETS ordinære generalforsamling lørdag i juni kl. 10:00 på ’’Terrassen” på Fællesarealet. 

Tinglyst Deklaration

Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område omfattende en del af matr.nr. 8-a, Bøtø By, Væggerløse Sogn, Sydfalster Kommune.

Ekstraordinær infomation

Normalt indkalder vi til en arbejdslørdag og Vejlagets ordinære Generalforsamling på denne tid. Bestyrelsen har i år at udsætte generalforsamlingen grundet Corona-krisen.