LOGO skovlystvej

Skovlyst Vejlags medlems information

Generalforsamling

Indvarsling 2019

Indvarsling 2021

Indvarsling 2022

Vejlagets ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 12. juni kl. 10:00 på Terrassen på Fællesarealet

Vedtægter for Skovlyst Vejlag


Vejlagets navn er Skovlyst Vejlag. Dets medlemsområde er de i deklarationen tinglyst den 23. januar 1976 omhandlende ejendomme. Vejlagets hjemsted er Sydfalster Kommune

Regnskab

Regnskab 2019

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Skovlyst Vejlag
Årsregnskab for regnskabsperioden.

Skovlyst Vejlags budget for 2022

Bestyrelsens beretning

Beretning 2019-20

Beretning 2020-21

Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her på Terassen til den årlige generalforsamling.

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2021

Referat af VEJLAGETS ordinære generalforsamling lørdag i juni kl. 10:00 på ’’Terrassen” på Fællesarealet. 

Tinglyst Deklaration

Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område omfattende en del af matr.nr. 8-a, Bøtø By, Væggerløse Sogn, Sydfalster Kommune.

Ekstraordinær infomation

Normalt indkalder vi til en arbejdslørdag og Vejlagets ordinære Generalforsamling på denne tid. Bestyrelsen har i år at udsætte generalforsamlingen grundet Corona-krisen.